duminică, 23 ianuarie 2011

Utilizarea creanţelor şi datoriilor în caracterizarea activităţii întreprinderii


Utilizarea creanţelor şi datoriilor în caracterizarea activităţii întreprinderii constă în determinarea unor indicatori economico - financiari prin intermediul cărora se pot obţine informaţii semnificative despre modul de desfăşurare al activităţii unei întreprinderi şi despre capacitatea acesteia de a-şi asigura echilibrul financiar. Indicatorii prin intermediul cărora putem obţine astfel de informaţii şi pe care îi vom analiza în prezenta lucrare sunt următorii:
Durata de încasare a creanţelor;
-  Durata de plată a obligaţiilor;
-  Corelaţia fond de rulment-necesar de fond de rulment-trezorerie netă
-  Viteza de rotaţie a activelor circulante;
-  Ratele de lichiditate;
-  Ratele de solvabilitate. Vom începe analizarea corelaţiei creanţe-obligaţii în caracterizarea activităţii oricărei
întreprinderi prin intermediul unei corelaţii între cei doi indicatori: durata de încasare a creanţelor şi durata de plată a obligaţiilor. În acest sens rotaţia creanţelor este prezentată de literatura de specialitate ca şi un indicator utilizat în scopul măsurării calităţii creanţelor, calitate ce se referă în principal la capacitatea creanţelor de a fi transformate în lichidităţi.