duminică, 23 ianuarie 2011

Rotatia creantelor


Rotaţia creanţelor poate fi exprimată ca număr de rotaţii în decursul unei perioade sau
ca durată de recuperare a creanţelor exprimată ca număr de zile:

Rotaţia creanţelor (RC)
RC = CA/Creanţe medii
Durata de recuperare a creanţelor (DRC)
DRC = T/RC
Indicatorii prezentaţi anterior pot influenţa în mod semnificativ trezoreria întreprinderii valorile înregistrate fiind interpretate prin intermediul ramurii în cadrul căreia întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. Astfel, se pot constata următoarele situaţii:
·  o periodă mai ridicată decât media ramurii din punct de vedere al duratei de recuperare
a creanţelor generează o blocare de capital ce poate crea la nivelul întreprinderii
probleme în achitarea obligaţiilor curente,
·  o recuperare mult mai rapidă a creanţelor decât media ramurii demonstrează faptul că
termenele de plată acordate partenerilor comerciali sunt foarte restrânse situaţie care
poate genera efecte negative asupra cifrei de afaceri în condiţiile în care perioadele de
creditare acordate de competitori sunt mult mai avantajoase;
Pentru a realiza o comparaţie între perioadele de creditare acordate de întreprindere clienţilor şi termenele obţinute de aceasta prin negociere cu furnizorii este necesară determinarea indicatorului privind achitarea obligaţiilor exprimat ca număr de rotaţii într-o perioadă de timp sau ca şi număr de zile astfel:

Achitarea obligaţiilor (AO)
AO = Costul vânzărilor/Obligaţii curente medii
Perioada de achitare a obligaţiilor (PAO)
PAO = T/AO
Un indicator mai complet care ia în considerare atât recuperarea creanţelor, cât şi rotaţia stocurilor şi achitarea obligaţiilor şi care reprezintă în acelaşi timp o exprimare a lichidităţii interne a unei întreprinderi este ciclul comercial. Acest indicator măsoară numărul de zile în care capitalul este blocat în cadrul activităţii operaţionale.
CC = DRC + PRS + PAO