duminică, 23 ianuarie 2011

Fond de rulment financiar


Fondul de rulment propriu măsoară excedentul de capital propriu peste valoarea activelor imobilizate, iar cel străin arată diferenţa dintre fondul de rulment financiar şi cel propriu:
FRp = Fond de rulment financiar – Datorii pe termen lung        FRs = FR - FRp
Prin realizarea acestei corespondenţe între lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor, se permite aprecierea pe termen scurt a riscului de nerambursare a obligaţiilor, indirect a riscului de faliment. Între activele circulante, ca lichidităţi potenţiale (obţinute prin realizarea stocurilor, încasarea creanţelor şi păstrarea unor disponibilităţi), şi exigibilitatea potenţială pot exista, practic, următoarele situaţii:
§ Active circulante = Datorii pe termen scurt, situaţie în care FR=0 şi în care solvabilitatea pe termen scurt poate fi în siguranţă, însă acest echilibru este fragil, putând fi compromis de orice dereglare în realizarea creanţelor;
§ Active circulante > Datorii pe termen scurt, când FR > 0 şi se înregistrează un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt faţă de exigibilitatea potenţială pe termen scurt, caz în care întreprinderea are o situaţie favorabilă în termeni de solvabilitate, pentru că este în măsură să facă faţă obligaţiilor la scadenţă, dispunând în plus de un stoc de lichidităţi potenţiale;
§ Active circulante < Datorii pe termen scurt, avem un FR < 0, lichidităţile nu reuşesc să acopere în totalitate exigibilităţile potenţiale pe termen scurt, întreprinderea având dificultăţi în ceea ce priveşte echilibrul financiar.